Wellpapp är praktiskt för dig som värnar om miljön

miljövänlig wellpapp

Wellpapp kallas även för kartong och har många användningsområden; flingpaket, flyttlådor eller varför inte produktställ av återvunnet material.

Hur wellpapp tillverkas

Wellpapp tillverkas i flera led och är en slutprodukt med flera mellanhänders jobb. Den allra första länken i kedjan är skogsägaren. Skogsägaren måste tillfrågas och ge tillstånd för avverkning av skog. Oftast består upphandlingen av flera bud. Skogsägaren vill så klart själv tjäna pengar på sin skog och säljer därför till högstbjudande. De budande är ofta sågverk eller pappersindustrier som vill ha trä. När träet når sågverket mals det ner till flisor. Ur dessa flisor utvinns pappersmassa som sedan kan formas till kartong, bland mycket annat. Miljötänket presenteras bland annat av Skogsstyrelsen och en viktig faktor är naturligtvis att transporten av trä är miljövänlig. Lastbilarna kan drivas av biogas för att nämna ett exempel.

timber som ska bli produktställ

Att klorbleka wellpapp

Klorblekt wellpapp brukar vara vit till färgen, men den kan även finnas i andra kulörer. Det är mer miljövänligt att inte klorbleka wellpapp, men då brukar färgen (ljusbrun) oftast framstå som tråkig och steril. Genom att ha produktställ, tillverkade i wellpapp som ej är klorblekta gör du en stor insats för miljön.

Återvinn produktstället istället för att slänga det

Den kanske viktigaste åtgärden man kan vidta som antingen privatperson eller företag är att återvinna produktställ av wellpapp som inte längre används. Wellpapp kan källsorteras överallt där återvinningsstationer och återvinningscentraler finns. På så sätt kan många fler ta del av kartongens fördelar utan att ny skog behöver avverkas. På så sätt räddar du även planeten eftersom skogen är livsviktig för människans överlevnad. Träden producerar syre med hjälp av fotosyntesen, och det är en resurs som är begränsad. Genom att värna om miljön värnar du också om din egen och dina barns framtid och den bör framstå som viktig för de flesta!