Miljövänliga inkontinenshjälpmedel vid ansträngningsinkontinens hos kvinnor


Urininkontinens innebär svårighet att hålla urinen och är ett vanligt problem som man inte talar så mycket om. Urininkontinens hos yngre kvinnor gör att de lider i det tysta och avstår från sådant de gärna vill göra på grund av att de läcker urin, men det finns bra hjälp att få.

Det finns olika typer av urininkontinens: ansträngningsinkontinens där man läcker små mängder urin vid ansträngning som till exempel hostning och nysning, trängningsinkontinens där man blir plötsligt kissnödig och får svårt att hålla sig samt blandinkontinens som är en kombination av dessa två (1).

Alla dessa inkontinensformer är vanligast hos kvinnor, även yngre, och först vid 75 års ålder är det lika vanligt hos båda könen. Urininkontinens hos yngre kvinnor uppstår lätt på grund av barnafödande då bäckenet utsätts för stora påfrestningar, men även senare i och med klimakteriet då slemhinnorna blir skörare. Olika sjukdomar och övervikt bidrar också till att inkontinensproblem hos kvinnor ökar med stigande ålder.

Två kvinnor med ansträngningsinkontinens

Hjälpmedel och behandlingar vid inkontinens

Den som lider av inkontinens ska inte dra sig för att kontakta sjukvården för att få utredning och hjälp för sina besvär. Urininkontinens hos yngre kvinnor kan bland annat underlättas i vardagen genom olika modeller av inkontinensblöjor som är anpassade för urin och med bra uppsugningsförmåga. Det är viktigt att hitta ett inkontinensskydd med rätt uppsugningsförmåga, ett för stort skydd är onödigt både för användaren och miljön.

Ett mer miljövänligt inkontinenshjälpmedel vid ansträngningsinkontinens för kvinnor är en silikonplugg som förs in i urinröret eller en kontinensbågen som är en mjuk och elastisk plastbåge som förs in i slidan. Ett bäckenbottensträningsprogram brukar ge bra resultat om man följer det noga. För att lättare hitta vilka muskler man ska knipa med kan man föra in särskilda kulor i slidan, genom att hålla emot dem får man bra träning. Det finns även olika läkemedel som hjälper urinblåsan att slappna av. Ibland behövs operation, och då för man in ett band som stöder urinröret och hindrar läckage.

 

Källor:

1. Vårdguiden 1177